Nasi pracownicy kontraktowi

Paulina Grzanka

Paulina Grzanka

Pracownik produkcji
Wybrałem/łam HOBIJ, ponieważ miał najwyższe oceny w internecie i byłem/byłam gotowy/gotowa pracować w nowej agencji.
Tomasz Prusak

Tomasz Prusak

Pracownik produkcji
Jestem przekonany, że HOBIJ oferuje najlepsze warunki spośród wszystkich agencji, jakie znam.