AANtWERK

AANtWERK

Published:AANtWERK to platforma, na której pracodawcy inspirują się nawzajem podczas imprez i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości integracyjnej. Dzięki AANtWERK trzy firmy chcą pokazać pod mottem „jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zatrudnienie osób oddalonych od rynku pracy”, że biznes prowadzony socjalnie i biznes odnoszący sukcesy bardzo dobrze idą w parze. Ambicja prowadzenia działalności w sposób integracyjny lub bardziej dogłębne spojrzenie na nią łączy tych pracodawców.

HOBIJ prowadzi „integracyjny biznes”, co oznacza, że umożliwia osobom z dystansem do rynku pracy ponowne uczestnictwo w procesie pracy. Robimy to we współpracy z IBN, Weener XL, WSD.