Certyfikowanie

Uważamy, że ważne jest, aby personel, który oferujemy klientom, był o najwyższych kwalifikacjach. Stale też ciężko pracujemy, aby być niezawodnym i zaangażowanym pracodawcą dla Twoich pracowników kontraktowych. Poniżej możesz przeczytać, jak to robimy.

ABU

Należymy do stowarzyszenia Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – Ogólnego Związku Agencji Zatrudnienia. Jako członek ABU musimy spełniać wysokie standardy jakości w zakresie bezpieczeństwa, zasad postępowania, warunków pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i podatków. W ten sposób możesz mieć pewność, że zabierasz do rekrutacji z pomocą wiarygodnej drużyny.
Website ABU »
 

BEST MANAGED COMPANY (GOLD MEMBER)

HOBIJ od lat otrzymuje tytuł Najlepszej Zarządzanej Firmy (Best Managed Company). To czyni nas jedną z najlepiej zarządzanych firm w Holandii.
Website Deloitte »
 

FUNDACJA NORM ZAKWATEROWANIA 

Dzięki odznace Fundacji Norm Zakwaterowania (Stichting Normering Flexwonen), pokazujemy, że traktujemy naszych pracowników tymczasowych w dobry i odpowiedzialny sposób. I że to zakwaterowanie spełnia wszystkie wymagania. Standardy mieszkaniowe są określone w umowach zbiorowych ABU i NBBU dla pracowników tymczasowych.
Website SNF »


FD Gazelle

Jesteśmy uprawnieni do tytułu FD Gazelle ze względu na szybki rozwój w ostatnich latach i dobrą kondycję finansową naszej organizacji. Firmy FD Gazelle rosną szybciej niż cały rynek ze względu na ich zdecydowaną strategię. Sukces HOBIJ wynika z kursu wytyczonego w ostatnich latach. 
Website FD »
 

NORMA SNA

Posiadamy znak jakości SNA NEN 4400-1. Taki znak jakości pokazuje, że jesteśmy godnym pracodawcą i stosujemy uczciwą konkurencję. Prowadzenie interesów z HOBIJ na podstawie tych kryteriów oznacza, że jako najemca siły roboczej jesteś zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.
Download tutaj  folder Urzędu Podatkowego - Belastingdienst.


VCU

Dzięki certyfikatowi VCU dowodzimy, że bezpieczeństwo i zdrowie Twoich pracowników tymczasowych jest naszym najwyższym priorytetem. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem spełnia wszystkie wymagania VCU. Zapewniamy naszym tymczasowym pracownikom właściwe informacje na temat bezpiecznej i zdrowej pracy, kierując nimi w ich pracy i upewniając się, że posiadają wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa.
Website VCU »


EURES

HOBIJ jest dumne z członkostwa EURES. Dzięki temu członkostwu HOBIJ ma dostęp do bazy danych CV. To daje nam przewagę na rynku. Zawsze jesteśmy świadomi aktualnych informacji o rynku pracy w UE. Dzięki współpracy z EURES HOBIJ może eksploatować nowe kanały rekrutacji i ponadto możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie EURES. 
Website o EURES »