Disclaimer

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i warunków. Odwiedzając tę stronę, automatycznie akceptujesz te warunki.

Strony i inne treści naszej witryny są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do witryny należą do HOBIJ lub jej spółek zależnych. Żadna część tej witryny nie może być powielana, przesyłana, rozpowszechniana, publikowana ani przechowywana bez pisemnej zgody HOBIJ. Modyfikacja treści jest stanowczo zabroniona. Niektóre części naszej witryny zawierają obrazy chronione prawem autorskim w ramach relacji biznesowych HOBIJ. O ile nie określono inaczej, prawa do znaków towarowych HOBIJ (lub jej spółek zależnych) dotyczą wszystkich marek wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Dotyczy to wszystkich marek i logo HOBIJ i jej spółek zależnych. Korzystanie z tych marek jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody HOBIJ. HOBIJ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za możliwe bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe szkody lub inne szkody spowodowane przez korzystanie z naszej strony internetowej lub jej zawartości, lub niemożność korzystania z niej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, które są powiązane z naszą witryną za pomocą hiperłączy. Informacje podane na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia lub zobowiązania. Warunki te będą podlegać całkowicie i wyłącznie prawu holenderskiemu pod każdym względem.