Dlaczego HOBIJ?

Dlaczego HOBIJ?

Założona w 1995 roku agencja pracy tymczasowej HOBIJ posiada rozbudowaną sieć kontaktów na holenderskim rynku pracy i ogromne doświadczenie w rekrutacji i selekcji kandydatów. Dzięki temu mamy do zaoferowania wiele zróżnicowanych ofert pracy w branży logistycznej, technicznej i żywnościowej na całym obszarze Holandii.

Nie jest to jednak nasz jedyny atut. Istnieje wiele innych powodów, dla których warto jest wybrać współpracę z naszą agencją. 

Potencjał HOBIJ

W naszej agencji jesteśmy skoncentrowani na pracowniku. Każda organizacja to w istocie unikalny zbiór ludzi, z ich specyficznymi zdolnościami, ambicjami, celami i marzeniami. Zapewniając każdemu indywidualnemu pracownikowi możliwie jak najlepsze warunki, osobiste wsparcie i bodźce motywujące do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, budujemy kapitał wiedzy, umiejętności i entuzjazmu, które w sumie tworzą potencjał naszej agencji umożliwiający jej dalszy pomyślny rozwój.

Wyrazem naszego podejścia do pracownika jest nasze motto Never stop growing,  czyli Nigdy nie przestawaj się rozwijać. Nie ograniczamy się do znajdowania naszym pracownikom tymczasowym pracy za odpowiednim wynagrodzeniem, lecz stymulujemy ich do ciągłego podwyższania kwalifikacji, oferując im kursy, szkolenia i coaching zawodowy.

Rzeczowość i transparentność

Ukierunkowanie na pracownika jest dla nas jednoznaczne z rzeczowością. Wartości takie jak uczciwość, rzetelność i transparentność są w HOBIJ sprawą nadrzędną i oczywistą. Jesteśmy wysoce profesjonalnym i rzetelnym pracodawcą - agencją, na której pracownik może polegać i w której może czuć się bezpieczny.   

Jakie korzyści przyniesie Ci współpraca z agencją HOBIJ?

  • Atrakcyjna praca w holenderskim sektorze żywnościowym, technicznym lub logistycznym.
  • Możliwości osobistego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Zakwaterowanie, dojazdy do pracy, obsługa administracyjna.
  • Opieka nad pracownikami i stymulowanie rozwoju zawodowego przez cały okres pracy na rzecz agencji
  • Pewność i bezpieczeństwo, jakie daje zatrudnienie w profesjonalnej, certyfikowanej agencji

Jeśli jesteś zainteresowany(a) pracą w HOBIJ, skontaktuj się z nami lub zarejestruj się!

Udostepnij to na
Wyslij/drukuj ta strone Drukuj