Misja HOBIJ

Rozwój firm i pracowników

Never stop growing (Nigdy nie przestawaj się rozwijać) to nasze motto, które jest zarówno podstawą, jak i celem wszystkich naszych działań. Poprzez działalność naszej agencji pracy tymczasowej pozytywnie oddziałujemy na ludzi, umożliwiając im poprawę standardu życia oraz pomagamy firmom w osiąganiu wyznaczonych celów, angażując w ich realizację naszych pracowników tymczasowych. Naszą misją jest oferowanie rozwiązań zapewniających  wzrost poziomu życia i osobisty rozwój naszych pracowników, a także dążenie do wzrostu  i rozwoju firm, w których pracują nasi kandydaci.

Ciągłe doskonalenie

Oferujemy naszym pracownikom kursy i ścieżki szkoleniowe, zachęcając ich do dalszego rozwoju oraz inspirujemy ich do pełnego wykorzystywania swojego potencjału. Wierzymy, że entuzjazm i zapał, z jakim staramy się być dla naszych pracowników tymczasowych możliwie najlepszym pracodawcą  udziela się im, a także wszystkim firmom, z którymi współpracuje nasza agencja.

Pozytywne oddziaływanie

Jako agencja specjalizujemy się w pośrednictwie pracy w branżach: żywnościowej, logistycznej oraz technicznej, Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i znajomości międzynarodowego rynku pomagamy kandydatom poszukującym pracy, znaleźć dla nich odpowiednie zatrudnienie oraz firmom, wspierając je przy zatrudnianiu kandydatów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - skontaktuj się z nami lub zarejestruj się!

 

Udostepnij to na
Wyslij/drukuj ta strone Drukuj