O agencji HOBIJ

O agencji HOBIJ

Idealny dobór pracodawców i pracowników

HOBIJ to specjaliści dziedzinie europejskich pracowników. Personel zatrudniony w naszej agencji angażuje całą swoją specjalistyczną wiedzę z dziedziny pośrednictwa pracy, delegowania, rekrutacji i selekcji pracowników, by idealnie kojarzyć ze sobą pracodawców i pracowników. Codziennie ponad 1000 pracowników tymczasowych pracuje za pośrednictwem HOBIJ w holenderskich firmach z sektorów żywnościowego, technicznego, logistycznego, na których skupia się nasza działalność.

Rekrutacja, selekcja i motywowanie pracowników

W HOBIJ zajmujemy się kojarzeniem wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników tymczasowych, między innymi z Polski, Węgier i Krajów Bałtyckich, z firmami poszukującymi pracowników. Prowadzenie rekrutacji i selekcji oraz motywowanie  nowych pracowników to działania wymagające od organizacji dodatkowych nakładów czasu i specjalistycznej wiedzy. Dla nas jest to nasza codzienna praca. Bardzo dobrze znamy europejski rynek pracowniczy i potrafimy doskonale dopasowywać do siebie holenderskich pracodawców i poszukiwanych przez nie odpowiednich pracowników.

Gotowość do dodatkowych wysiłków

Nasze motto Never stop growing, czyli  Nigdy nie przestawaj się rozwijać, znajduje swój wyraz w działaniach  agencji HOBIJ i wszystkich pracujących na jej rzecz pracowników. Rozwój osiąga się poprzez gotowość podejmowania dodatkowych wysiłków. I to właśnie robimy - nie tylko dla firm, z którymi współpracujemy, lecz również dla pracowników tymczasowych pracujących dla naszej agencji. Stymulujemy ich do dalszego rozwoju, oferując im kursy, ścieżki szkoleniowe i coaching zawodowy.

Dbamy też o zapewnianie naszym pracownikom najlepszych warunków pracy. Na co dzień służymy im radą i pomocą, by czuli się komfortowo w tym nowym dla siebie kraju.

Ponadto w razie potrzeby oferujemy naszym pracownikom odpowiednie  zakwaterowanie, organizujemy dojazdy do pracy, pomagamy w załatwieniu wymaganych dokumentów, spraw związanych z zameldowaniem oraz inne formalności.

Ciągłe doskonalenie

HOBIJ spełnia wymagania i przepisy, jakie powinna spełniać profesjonalna agencja pośrednictwa pracy. Posiadamy certyfikat NEN 4400-1 (gwarantujący pełną zgodność działalności agencji pośrednictwa pracy z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi) i certyfikat VCU (Lista Kontrolna Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla Organizacji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej) oraz należymy do ABU (holenderskiego Powszechnego Zrzeszenia Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej). Dzięki temu firmy mogą mieć pewność co do najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Na  tym nie kończą się jednak nasze starania. Chcemy być także najlepszą agencją dla naszych pracowników tymczasowych - taką, która się ciągle doskonali. Nasze wysiłki w tej dziedzinie zostały nagrodzone.  Kilkukrotnie uhonorowano nas tytułem  Najlepiej zarządzanej firmy (Best Managed Company). Poza tym przyznano nam również certyfikat Stichting Normering Flexwonen, stanowiący znak jakości przyznawany agencjom pracy tymczasowej udostępniających zakwaterowanie pracownikom tymczasowym. W 2014 roku otrzymaliśmy również tytuł Great Place to Work, czyli na ujęcie na liście Najlepszych Miejsc Pracy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o agencji HOBIJ, skontaktuj się z nami.

Udostepnij to na
Wyslij/drukuj ta strone Drukuj