HOBIJ-Sfeerafbeelding_978x180px_Cities3.jpg

Ubezpieczenie

Zgodnie z holenderskim prawem, każda osoba pracująca w Holandii i odprowadzająca tutaj podatki jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne we własnym kraju musi również posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Holandii.

Jeżeli kandydat zdecyduje się na ubezpieczanie ofertowane przez Hobij, po uzyskaniu zgody od pracownika na skorzystanie z tego ubezpieczenia zgłasza się ten fakt do zakładu ubezpieczeń i kandydat bierze udział w ubezpieczeniu zbiorowym. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpłatne, które automatycznie jest rozwiązywane po zakończeniu pracy.

Jeśli pracownik nie zdecyduje się skorzystać ze zbiorowego ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek samodzielnego zarejestrowania się w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.