HOBIJ_Sfeerafbeelding-GPTW2014-978x180_def.jpg

Great Place To Work

HOBIJ jest pierwszą agencją pracy tymczasowej, która otrzymała tytuł Great Place to Work

Holenderska agencja pracy tymczasowej została nagrodzona za dobre warunki pracy.

Great Place to Work to niezależna instytucja, która ocenia na całym świecie warunki pracy i politykę personalną organizacji. Po raz pierwszy w historii pracownicy tymczasowi docenili agencję pracy tak, że otrzymała ona tytuł Great Place to Work. Nasza agencja, to pierwsza agencja pracy tymczasowej w Holandii, która po dokładnej analizie mogła nosić ten tytuł.

HOBIJ otrzymało w 2014 roku oficjalnie tytuł Great Place to Work. Hobij uzyskało te miano, ponieważ wyróżniało się pod względem tworzenia dobrych warunków dla pracowników tymczasowych. Agencja zawdzięcza ten sukces pracownikom tymczasowym w HOBIJ. 

Poprzez polski oddział HOBIJ wielu rodaków  znajduje zatrudnienie w Holandii., a celem HOBIJ jest  pozytywne wpływanie na życie ludzi w Europie.

Dokładne przygotowania

Uzyskanie tytułu Great Place to Work poprzedziły wieloletnie przygotowania. „Zaczęliśmy od tak zwanego pomiaru zerowego w 2011 roku” mówi Han van Horen, CEO  HOBIJ. „Na podstawie wyników przeprowadziliśmy dokładną analizę możliwości rozwoju i poprawy. Podstawą były między innymi rozmowy z około siedemdziesięcioma pracownikami tymczasowymi. W efekcie powstał konkretny plan działań. Specjalna grupa stałych oraz tymczasowych  pracowników rozpoczęła następnie działanie. Również pozostali pracownicy tymczasowi są regularnie zapraszani do przedstawiania pomysłów  oraz wspólnych dyskusji”.

Duma

Han Van Horen jest dumny z tego osiągnięcia. „Ten tytuł traktujemy jako dowód, że kierunek naszych działań jest właściwy. W HOBIJ mamy jednoznaczną misję: zainteresowanie się życiem ludzi i poprawa jego jakości, a także wspieranie organizacji w realizacji ich celów poprzez wzajemne łączenie. Misję realizujemy codziennie. Naszym pracownikom tymczasowym oferujemy dużo więcej niż tylko dobrą pracę. Oferujemy również platformę do rozwoju. W ten sposób pozytywnie wpływamy na życie ludzi w Europie”

Udostepnij to na
Wyslij/drukuj ta strone Drukuj